Forsiden Fevik Grimstad Skjærgårdsparken Aktiviteter i skjærgården Attraksjoner
BAGATELL CAMPING - En perle på Sørlandet


Bagatell Camping

4870 Fevik

Tlf: 37 04 74 67

Telefaks: 37 04 74 25

Adkomst: Følg riksvei 420 mellom Grimstad og Arendal

Beliggenhet: Langs havkanten i Fevik-buktaSide 1 Side 2

ATTRAKSJONER

Fjære Kirke

Kirken er en steinkirke fra midten av 1100-tallet. Tross sine 850 år er den en levende menighetskirke. den ble ikke ferdigbygd i en generasjon, men ble til etterhvert som hundreårene skred frem. Kirken utviklet seg sammen med bygda og folket og ble selve nerven i Fjæres historie, fra middelalder til vår egen tid. De eldste og mest spesielle enkelt-kulturminner i og ved Fjære kirke er:

  • Et finhugget mannshode i stein over sydportalen fra tiden før 1150
  • Kirkens enestående døpefont, praktfull i høygotisk stil fra høymiddelalderen
  • Olavskilden, kilde som er knyttet til den hellige Olavs navn
  • Terje Vigen-bautaen til minne om tapper innsats i krigsårene 1807-1814. Bautaen er reist i 1906 av venner av Terje Vigens minne
  • Altertavle, talerstol med himling og benker med gårdsnavn påmalt, regnes som verdifulle. De er fra tiden 1500-1700.
Kirken er meget godt bevart, og det knytter seg interessante funn og historier til den. 3 km øst for Grimstad. Tlf: 37 09 10 54, Gruppevisning, kontakt Grimstad Turistkontor, tlf: 37 04 40 41

Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum

Midt i byens sentrum finner du landets eldste og største Ibsenmuseum (etablert 1909), med invetaret til det gamle apotek hvor Ibsen var lærling (1844-1850). Ungdomstiden i grimstad fikk stor betydning for Henrik Ibsens diktning. her skrev han sitt første drama: Catilina (1849) og fant inspirasjon til diktet om Terje Vigen som knytter store deler av den ytre handling til grimstads skjærgård. Museèt omfatter minner fra hele hans livsløp (1828-1906). Museèt har separat utstilling over diktet "Terje Vigen". Det gamle apotek viser også et unikt stykke farmasihistorie. Omvisning. adr: Ibsenhuset og Grimstad bymuseum, Henrik Ibsens gate 14, 4878 Grimstad, tlf: 37 04 04 90/Fax: 37 04 30 90

Grimstad Sjøfartsmuseum

Det gamle skipsverftet i Hasseldalen er et av kun tre bevarte seilskipsverft i Norge. Verftet ble etablert i 1842 og museèt ligger i "Det gamle Kontor"-adm.bygningen til det gamle seilskipsverftet. Museèt er åpent i sommermånedene og for spesielle arrangementer ellers i året. Underavdeling av Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum. Adr: Hasseldalen, Tlf: 37 04 04 90

Smia i Kirkebakken

Den lille bygningen inneholder et rikt utvalg av verktøy. Samlingen er åpen på forespørsel. Hendvendelse Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum, Kirkegaten 8, tlf: 37 04 04 90.

Reimanngården

Reimanngården ligger i et kompleks på fire 1700-talls hus i Tverrstredet/Vestregate. Gården ble oppført i 1780, men ble revet i 1958. Huset ble senere gjenreist 50 meter fra opprinnelig tomt. Dette var byens første apotek, hvor Ibsen var lærling fra januar 1844 til høsten 1846. Bygningen eies av Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum, og disponeres i dag av Grimstad Kunstforening, som gjennom hele året arrangerer utstillinger. Vestregate 4, Tlf: 37 09 11 37.

"Grimstad i medvind"

Norges største veggmosaikk, av Marit Bockelie. Kunstverket er bygget over motivet i Grismtad byvåpen, og finnes i kommunestyresalen i Grimstad rådhus. Materialene er naturstein (Fjære-granitt) og italiensk smalto (glass). Det er gått med 160 000 mosaikkbiter og 2,5 tonn mørtel! Rådhuset, Arendalsveien 23, Tlf: 37 25 03 00.

Nørholm

Nørholm gård i Eide var Knut Hamsuns hjem fra 1918 til 1952. Gården ligger 6 km vest for Grimstad, og kan sees fra E-18. Ikke åpent for publikum.


Fjære Kirke

Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum

Grimstad Sjøfartsmuseum

Smia i Kirkebakken

Reimanngården

"Grimstad i medvind"

Nørholm


© 2004 Bagatell Camping. * Webdesign: www.layart.com